Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in?

Belangrijke vragen, maar vaak moeilijk te beantwoorden. Tijdens de LOB-lessen gaan we met die vragen aan de slag, zodat je leert om keuzes te maken die bij jou passen. Dit jaar vinden er verschillende LOB-activiteiten plaats die jou een beter beeld gaan geven wat er zoal te kiezen valt. In de onderbouw is dit onder andere Talententijd en in de bovenbouw ga je stage lopen. LOB zal als een rode draad door alle schooljaren heen lopen.

Decaan op Den Bongerd

Als decaan op Den Bongerd ben ik het aanspreekpunt als het gaat om school- en/of beroepskeuze. Samen met de teamleiders en mentoren help ik leerlingen bij het kiezen van een passende vervolgopleiding en/of toekomstig beroep. Ik geef voorlichting aan ouders op de ouderavonden van de verschillende leerjaren en in de klas geef ik informatie aan de leerlingen. Ik heb regelmatig gesprekken met ouders, leerlingen, mentoren en teamleiders.

Claudia Schackman
E-mail: c.schackman@hethooghuis.nl 
Telefoon: 0412 224120

Nieuws van de Decaan (klas 3 en 4)

Nagenoeg alle vierdejaars leerlingen hebben reeds hun opleidingskeuze gemaakt; zijn aangemeld, hebben hun intake gehad en de meesten daarvan zijn zelfs al aangenomen. Voor de vierdejaars geldt dan ook dat ze zich binnen 2 weken (vóór 1 april) aangemeld dienen te hebben.

Lees meer

Daarentegen zullen de derdejaars leerlingen zich nog goed moeten oriënteren. Dit is van belang om komend schooljaar tijdig (lees: november 2017!) zich voor de juiste studie te kunnen aanmelden. Dit geldt met name voor populaire opleidingen, zoals in de wereld van de entertainment, de verpleging, de sport, de defensie en de creativiteit.

Tot slot wijs ik jullie op de mogelijkheid om bij een opleiding naar keuze mee te lopen op bijvoorbeeld het Koning Willem 1 College in Den Bosch (inschrijven kan via: https://www.kw1c.nl/meeloopdagen/aanmelden) of op ROC de Leijgraaf (inschrijven kan via: https://www.leijgraaf.nl/opleidingen/orientatie/meeloopdagen).

De vierdejaars wens ik een succesvolle periode toe en voor de derdejaars zeg ik: ga je samen met je ouder(s)/verzorger(s) NU oriënteren op diverse ROC’s!

Met vriendelijke groet,
C. Schackman, decaan van Den Bongerd
c.schackman@hethooghuis.nl

Lees minder

Loopbaanoriëntatie per leerjaar

Leerlingen op Den Bongerd worden op verschillende manieren begeleid bij het maken van een school- en/of beroepskeuze. Ze oriënteren zich door middel van:

Beroepskeuzetest

In de tweede klas maak je op school een digitale beroepskeuzetest om te kijken in welke beroepsrichting je interesses liggen. De uitslag hiervan krijg je met je tweede rapport mee naar huis.

Workshadowen (klas 2)

In de tweede klas maak je voor het eerst kennis met het bedrijfsleven tijdens het ‘workshadowen’. Je loopt twee keer per jaar een week mee met een werknemer van een bedrijf.

Talententijd (TAT) (klas 2)

In de tweede klas krijg je twee uur per week les op ZuidWest om je te oriënteren op een praktijkafdeling. We noemen dit Talententijd of TAT.  Vóór 1 april heb je kennisgemaakt met twee afdelingen binnen het vmbo. Er zijn zes (voor de theoretische/gemengde leerweg) tot tien (voor basis en kader) TAT’s om uit te kiezen en je hebt in totaal vier keuzemomenten. Je moet minimaal twee verschillende TAT’s kiezen. Zo word je voorbereid op het kiezen van je praktijkafdeling of ISP (intersectoraal programma; een praktijkvak met elementen uit minimaal twee sectoren) in het derde leerjaar.

Bekijk de verschillende Talententijd klassen

ArbeidsErvaringsLeren (AEL) (klas 3)

Als je de theoretische/gemengde leerweg volgt, draai je een week lang mee in een bedrijf of instelling. Als je basis of kader volgt, loop je een lintstage en een blokstage. Bij de lintstage loop je één dag per week stage gedurende een minimale periode van 15 weken. Bij de blokstage loop je twee aaneengesloten weken fulltime stage.

Oriëntatie via ROC de Leijgraaf (klas 3 en 4)

In de tweede helft van het derde jaar ga je een ochtend op bezoek bij ROC de Leijgraaf om je te oriënteren op een vervolgopleiding. Ook is er eind november een onderwijsinformatieavond op het ROC voor alle derde- en vierdejaars leerlingen van kader en de theoretische/gemengde leerweg. Deze avond wordt georganiseerd door de decanen van de verschillende vmbo-scholen uit de regio. Op deze avond presenteren zo’n vijftig mbo-opleidingen en het havo zich in het gebouw van ROC de Leijgraaf.

Keuzemomenten

In klas 2

Als je basis of kader doet, kies je in februari van je tweede jaar voor een praktijkrichting. In de derde en vierde klas volg je dan zo’n 15 praktijkuren in deze richting. Volg je de theoretische/gemengde leerweg bij ons op school, dan kies je in je tweede jaar welk ISP je in het derde en vierde jaar gaat volgen. Dit praktijkvak heb je in de bovenbouw vier uur per week naast je theorievakken. Voor meer informatie over de verschillende praktijkrichtingen, zie ZuidWest.

Bekijk het overzicht van alle 8 profielen

In klas 3

Als je de theoretisch/gemengde leerweg volgt, kies je in februari van je derde jaar (na je tweede rapport) het vakkenpakket dat je in het vierde jaar gaat volgen. Als je basis of kader volgt, hoef je in je derde jaar niets te kiezen. We streven ernaar dat alle leerlingen aan het eind van klas 3 weten wat ze na het vmbo gaan doen.

In klas 4

In het vierde jaar moet je je inschrijven voor een vervolgopleiding, meestal op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). In dit jaar krijg je (mogelijk) te maken met vier keuzes:

 • opleidingskeuze
 • leerwegkeuze (mbo)
 • niveaukeuze (mbo)
 • schoolkeuze

Lees meer

Opleidingskeuze

We helpen je kiezen voor een vervolgopleiding die bij je past, die je leuk vindt en waar je goed in bent. Als je in je vierde jaar nog niet precies weet wat je later wilt gaan doen, kun je beroepsinteressetesten maken. Je decaan helpt je door met jou en je ouders te praten over je toekomstplannen.

Leerwegkeuze mbo

Op het mbo zijn er twee leerwegen: BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). Bij BOL ga je vijf dagen per week naar school en loop je af en toe stage. Bij BBL werk je vier dagen en ga je één dag per week naar school voor theorie. Voor BBL heb je een werkcontract nodig voordat je wordt aangenomen op het mbo.

Niveaukeuze mbo

Op het mbo zijn er vier niveaus:

 • Niveau 1: assistent-opleiding ofwel Entree-opleiding. Hiervoor heb je geen diploma nodig.
 • Niveau 2: basisberoepsopleiding. Hiervoor heb je minimaal een
  basisberoepsgericht vmbo-diploma nodig.
 • Niveau 3: vakopleiding. Hiervoor heb je minimaal een
  kaderberoepsgericht vmbo-diploma nodig.
 • Niveau 4: middenkader- en specialistenopleiding. Hiervoor heb je
  minimaal een kaderberoepsgericht vmbo-diploma nodig.

Schoolkeuze

In het mbo worden opleidingen vaak onder één dak geplaatst. Zo’n instituut wordt een Regionaal OpleidingsCentrum of ROC genoemd. Grote ROC’s in de omgeving zijn bijvoorbeeld:

 • ROC de Leijgraaf (Oss, Veghel, Uden, Cuijk)
 • Koning Willem I College (’s-Hertogenbosch)
 • ROC Nijmegen
 • Summa College (Eindhoven)

Lees minder