Kentalis Compas

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis en ben je voor je zoon of dochter op zoek naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs? Bij Kentalis Compas College in Oss bieden we vmbo- en praktijkonderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het Kentalis Compas College werkt nauw samen met Het Hooghuis, een reguliere middelbare school met meerdere locaties in Oss. Door de samenwerking gaan leerlingen met en zonder TOS samen naar school. We geven alle leerlingen de mogelijkheid om zich maximaal te ontwikkelen.

Leerlingen krijgen les op scholen van Het Hooghuis: bij De Singel en Den Bongerd. Op De Singel bieden we praktijkonderwijs en op Den Bongerd kunnen leerlingen lessen volgen op vmbo-niveau. Tijdens de praktijklessen op beide locaties staan docenten van Kentalis en Het Hooghuis samen voor de klas. Onze eigen docenten geven de andere vakken.

Leerlingen met en zonder taalontwikkelingsstoornis samen naar school

Leerlingen met en zonder TOS leren veel van elkaar. Ze ontmoeten veel andere leerlingen en nieuwe vrienden maken gaat gemakkelijker. Ze volgen samen lessen en ondernemen samen activiteiten. Ze hebben samen sportdag en gaan op werkweek. Doordat leerlingen veel van elkaar leren, stromen leerlingen met TOS relatief sneller door naar het reguliere onderwijs.

Lessen op maat

Onze leerlingen krijgen, naast de reguliere lessen, ook lessen van onze eigen docenten. Deze lessen zijn specifiek gericht op de behoefte van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld logopedie, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid en sociaal-emotionele ondersteuning. We besteden ook veel aandacht aan zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkelingen van onze leerlingen.

Meer informatie

Den Bongerd gaat verhuizen naar Het Hooghuis West. Veelgestelde vragen over deze verhuizing vind je hier. Wil je kennismaken met het Kentalis Compas College in Oss? Neem contact met ons op via infovsooss@kentalis.nl.