Schoolonderzoeken en examens

Onze leerlingen die in klas 4 van het vmbo zitten, doen net als op elke andere vmbo-school eindexamen. Dit examen bestaat uit schoolexamens en het schriftelijk eindexamen. De schoolexamencijfers zijn opgebouwd uit de onderdelen die vermeld staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat start in leerjaar drie en doorloopt in het vierde leerjaar. Voor elk vak wordt jaarlijks een PTA opgesteld en is te vinden op de website van locatie Den Bongerd.

De schoolexamens en eindexamens van locatie Den Bongerd worden afgenomen onder supervisie van Het Hooghuis.