Schoolreglement

Het schoolreglement van Den Bongerd bevat regels met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde binnen onze school. Door deze afspraken na te leven, zorgen we er samen voor dat we voor iedereen een veilige school zijn.