Passend onderwijs op reguliere locaties

Het Hooghuis, lid van het Samenwerkingsverband VO 30 06, gaat de extra ondersteuning uitbreiden op de reguliere scholen. Nu wordt deze ondersteuning voor een deel (er is immers nu ook al een zorgstructuur op de reguliere locaties) door Den Bongerd uitgevoerd.